OM OSS

Netsense har kontorer i Grenland og Oslo, og tilbyr produkter, tjenester og strategisk rådgivning innenfor IT-sektoren nasjonalt og lokalt. Vi utfører konsulent-, sikkerhets- og utviklingstjenester for private og offentlige kunder i alle størrelser. Vårt mål er å levere tjenester av faglig kvalitet stilpasset den enkelte kundes behov.

Netsense leverer trygge og gode It- løsninger, i tillegg til rådgivning og tett oppfølging til våre kunder. Dette gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger og gode samarbeidspartnere.

Vi er stolte av å ha lokale og internasjonale selskaper blant våre kunder, og gjennom tett kundedialog arbeider vi for å bygge langsiktige relasjoner.
Selv om vi får stadig flere kunder, vil vårt fokus alltid være å gjøre hver eneste kunde fornøyd.

Våre mål
Vårt mål er å levere tjenester av utmerket faglig kvalitet tilpasset den enkelte kundes behov. Dette skal vi oppnå gjennom å hjelpe våre kunder med riktig IT-løsning – Hver dag.
Våre kunder

Våre kunder er i alle kategorier, fra små nyetablerte selskaper til større konsern. De har overlatt sin IT-virksomhet til oss og er opptatt av effektivitet og økt lønnsomhet gjennom bruk av IT.

Rekruttering
Vi leter etter dyktig konsulenter som brenner for IT-faget og som kan bidra med å utvikle vår virksomhet.
Samfunnsansvar

Netsense ønsker å bidra til bærekraftig utvikling. Med grønt datasenter, fokus på trygghet og trivsel og en rekke miljøtiltak, er vår visjon om skape resultater sammen.

Våre ansatte

Bjørn Wold Pedersen

Daglig leder

Bjørnar Stensrud

Salgsleder

Runar Krokå

Seniorkonsulent

Knut Skinnarland

Seniorkonsulent

Håkon Rugsland

Seniorkonsulent

Andreas Gunleikskaas

Seniorkonsulent

Jørn Tore Strømme

Seniorkonsulent

Roelof Veldhuis

Seniorkonsulent

Bjørn Lindberg

Seniorkonsulent

Joachim B. Pedersen

Konsulent

Jacob Mol

Konsulent

Kim Andre Norrman Dahlgren

Konsulent

Tom Arve Løver

Seniorkonsulent

Gro Ballestad Kristiansen

Økonomiansvarlig 

Hilde Ramberg

HR-konsulent / HMS-ansvarlig

Samarbeidspartnere

Leverandører