Aktuelt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber norske bedrifter om å være årvåkne.

Krigen som utspiller seg i Ukraina er hjerteskjærende og våre tanker går til alle som er berørt.

Krigen kan også få konsekvenser for bedrifter i Norge. Cyberangrep og løsepengevirus kan lamme virksomheter med store økonomiske konsekvenser. Den høyspente situasjonen får Nasjonal sikkerhetsmyndighet til å oppfordre alle til økt digitalt beredskap.

Netsense AS følger med på situasjonen rundt det økte digitale trusselnivået med stor bekymring. Vi har satt inn enda kraftigere sikkerhetstiltak og følger trafikken tett, med intensiv overvåking, samt sikring av hele angrepskjeden.

Å beskytte Norge har aldri vært viktigere eller mer komplekst. Vi ser at norske virksomheter ikke tar denne situasjonen nok på alvor, sier Sofie Nystrøm, direktør i NSM. Det er en kraftig økning i sikkerhetstruende hendelser. Situasjonen i Ukraina og sikkerhetsbildet forøvrig er uoversiktlig og i stadig utvikling. Det er viktig at alle bedrifter tar inn over seg at de kan være et mål, enten for økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke vil oss vel.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet anbefalinger

NSM har utarbeidet en liste over prioriterte tiltak virksomheter kan iverksette i en skjerpet sikkerhetssituasjon.

  • Kartlegging av systemer
  • Sårbarhetsflater
  • Sikkerhetskopier
  • Identiteter og tilganger
  • Sikkerhetsovervåkning
  • Årvåkenhet blant ansatte
  • Håndtering av hendelser
  • Verdikjeder og tjenesteutsetting

Les mer

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål på telefonnummer: 35 70 00 00