Aktuelt

Nasjonal sikkerhetsmåned 2022 er i gang!

I oktober markerer NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned for 12. gang. Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned.

Tema for årets kampanje er løsepengeangrep og ulike former for sosial manipulering. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter.

Antall cyberangrep øker dramatisk, og løspengerangrep (phishing) utgjør over 80% av disse.

I løpet av Nasjonal sikkerhetsmåned gjennomføres det en rekke fysiske og digitale aktiviteter i hele Norge som har som mål å gjøre virksomheter, og din digitale hverdag, tryggere.

Cyberangrep har blitt hverdagskost

Å holde tritt med det stadig skiftende risikobildet er krevende for de aller fleste norske virksomheter. Løsepengeangrep og digital utpressing har utviklet seg til å bli den mest betydelige cyber- og informasjonssikkerhetstrusselen over hele verden i løpet av de siste årene. Nettverksangrep er en av de største truslene vi står overfor. Vi blir angrepet både på jobb og privat, enten målrettet eller som tilfeldighet i et større angrep.

Det haster mer enn tidligere å implementere risikoreduserende tiltak. Vi har et utfordrende risikobilde, og det skaper stor usikkerhet. En rekke digitale hendelser kunne vært unngått om norske virksomheter hadde iverksatt grunnleggende sikkerhetstiltak

NSM advarer mot økning i cyberangrep og varsler nye sikkerhetstiltak.

Risikobildet har endret seg i løpet av det siste året fra å handle om trusler mot usikre hjemmekontorløsninger og forsøk på såkalt korona-svindel og phishing, til nå å dreie seg om angrep på infrastruktur og politiske hevnaksjoner, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)). Derfor er det viktig å få på plass nye og kraftigere sikkerhetstiltak for å bekjempe angrepene.

Hvordan kan man da beskytte seg?

Alle bør ha gode passord rutiner, oppdaterte systemer, velprøvde sikkerhetsløsninger og unngå å laste ned filer og applikasjoner på nett. I tillegg så må alle i bedriften ta sikkerhet på alvor og som bør løftes helt til styrenivå. Det mange ikke vet er at styremedlemmer og daglige ledere kan bli holdt personlig ansvarlig for bedriftens digitale verdier. Det er viktig at alle ansatte får opplæring for å redusere sjansen for at bedriften blir utsatt for cyberangrep.

STOP – TENK – TRYKK er en fin huskeregel. Stopp – og tenk «hva er dette», «hvorfor får jeg dette» før du eventuelt trykker på vedlegg og lenke

Det finnes beskyttelse mot de mest avanserte IT-truselene

MDR-løsningen (Managed Threat Detection & Response) er en tjeneste som benytter kunstig intelligens og et menneskelig sikkerhetsteam til å beskytte din virksomhet. Sikkerhetsteam jobber proaktivt for å jakte, oppdage, analysere og forhindre angrep.

En av de største fordelene ved å bruke en MDR-løsning er økt beskyttelse mot løsepengevare og andre avanserte cybertrusler. Med hackere lokalisert rundt om i verden, kan et angrep komme når som helst. Med 24/7 dekning, gir MDR-tjenester deg større trygghet, vel vitende om at de alvorlige angrepene blir stoppet av sikkerhetsteamet.

Du trenger ikke lenger kunnskapen eller tiden til å evaluere informasjonen du får fra EDR-verktøyet ditt, Sikkerhetsteamet gjør det for deg. Døgnet rundt har du tilgang til et sikkerhetsteam slik at du kan føle deg trygg selv om natten. Les mer her

Overkommelig pris

Tidligere var menneskelige sikkerhetsteam svært kostbare og forbeholdt Enterprise-markedet. Nå kan Netsense levere denne tjenesten for alle til en overkommelig pris.

Det er få bedrifter som har sett på det som en mulighet å overvåke virksomheten 24/7, men kostnadene i dag er bare en brøkdel av hva de en gang var. Grunnen til dette er økt datakraft og kunstig intelligens. Den kunstige intelligensen overvåker systemet og varsler menneskene om det oppstår noe. Samtidig følger menneskene med på hendelsesmønstrene og tar nødvendig aksjon for å stoppe angrep.

Vil du vite mer om MDR løsningen? : Kontakt oss