Referanser

Kompetent og effektiv underleverandør for Microsoft Services

Netsense og Microsoft Services har hatt et strategisk samarbeid om å levere tjenester til Sykehuspartner siden våren 2009. Microsoft har rammeavtale med Helse Sør-Øst, og Netsense har vært underleverandør til Microsoft Services. Arbeidet har vært fokusert rundt Sykehuspartners omlegging av klientplattformen for samtlige helseforetak i regionen. Netsense har levert applikasjons-tilretteleggere, ressurser til forsterkning av klientavdeling og teamledelse innen tilretteleggelse av helseforetakets applikasjonsportefølje.