Aktuelt

Gratis Webcast: Surviving a Catastrophe: The Art of Crisis Managemet (EMEA)

Om webcaste

Med dagens risikobildet, er sjansen for din bedrift blir angrepet utviklet seg fra «hvis» til «når». Så hva gjør du når en angriper slår til? I denne Webcasten vil Jen Ellis fra Rapid7 dykke ned i «best practice» rundt IT- sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsplan, inkludert:

  • 5 viktig punker for å overleve et angrep
  • Tips til å definere roller og ansvar slik at du er forberedt på det verste
  • Når bør du offentliggjøre bruddet dersom du blir angrepet

Meld deg på her: