BRANSJER

Vi dekker et bredt spekter av næringer, som helse, offentlig sektor, bygg og industri, advokatfirmaer, meglere, rådgivere og utdanning. Våre kunder er opptatt av effektivitet og økt lønnsomhet gjennom bruk av IT, og ønsker å sette bort sin IT-virksomhet. Felles for dem alle er at de stiller høye krav til sin IT-partners support, service, fleksibilitet og kompetanse.

Helse
Vi har mange års erfaring i å sikre store og små helseorganisasjoner trygge løsninger. Vår inngående bransjekunnskap fra offentlige og private tilbydere og legekontorer gjør at vi kan levere IT-løsninger for fremtidens helsetjenester.
Utdanning

Det er viktig at elevene har de digitale ferdighetene fremtidens arbeidsmarkedet krever. Derfor er det viktig at teknologi og pedagogikk spiller på lag.

Vi leverer digitale løsninger som ivaretar kommunikasjonen mellom skole/hjem og skole/elev. Vi spesialtilpasser leveransen etter skolens ønsker. 

Våre løsninger gir effektiv bruk av IKT i undervisningen, som f.eks. omvendt læring, fjernundervisning og gruppearbeid.

Offentlig
Vi har over 20 års erfaring og bransjekunnskap om IT-tjenester til offentlig sektor. Derfor kan vi love gjennomprøvde løsninger og profesjonell rådgivning for å skape en digital offentlig organisasjon. Våre løsninger dekker behovene til innbyggerne, offentlig sektor, offentlige tjenesteleverandører og beslutningstakere.
Industri og næringsliv
Vårt team med eksperter på industri og produksjon hjelper små og mellomstore bedrifter med å ta steget inn i en moderne IT-hverdag.

Vår ekspertise sikrer at overgangen til ny IT-infrastruktur skjer sømløst, med profesjonell bistand helt fra implementering og utvikling til opplæring og support.