KONSULENTUTLEIE

Vi har en stab av fast ansatte konsulenter og et stort nettverk av tilknyttede kandidater tilgjengelige for prosjekter, permisjoner eller kortere oppdrag.

Har du behov for konsulenter?

For å være en totalleverandør til våre kunder er utleie av konsulenter en del av vår kjernevirksomhet. Våre dyktige IT-konsulenter kan hjelpe deg med det meste innen rådgivning,  IT-sikkerhet, Skytjenester, Office 365, Prosjektledelse og utvikling i både offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter.

Våre konsulenter utfører oppdrag i forbindelse med prosjekter eller når det er behov for kompetanse virksomheter ikke besitter selv. Vi gir råd og veiledning underveis i prosjektet og sørger for god kompetanseoverføring og oppfølging etter prosjektslutt. 

Ser du etter oppdrag?

Som frilans IT-konsulent i Netsense AS vil du få tilgang til spennende oppdrag i noen av landets største IT-prosjekter. Vi har rammeavtaler med store norske virksomheter som etterspør erfarne seniorkonsulenter med spesialistkompetanse. Vår jobb er å matche riktig kandidat til våre kunder og er opptatt av å ha løpende kommunikasjon underveis i prosessen, og vektlegger tett oppfølging av konsulenter som er i oppdrag.

Du må ha erfaring innen en eller flere av områder under: 

  • Prosjektledelse
  • Sikkerhet
  • Strategiplanlegging og rådgivning
  • Arkitektur og design
  • Systemutvikling
  • Drift og nettverk
  • Office 365 og Azure
  • Applikasjonsforvaltning, drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer


Vil du vite mer? Ta kontakt

Konsulentselskap?

Vi ønsker å komme i kontakt med konsulentselskap som har ledige it- konsulenter til spennende oppdrag. Vi har ettertraktet rammeavtaler og bredt nettverk med store kunder som etterspør dyktige it-konsulenter til korte og lenger oppdrag.

Som din strategisk samarbeidspartner vil du få tilgang til våre minikonkurranser og oppdrag og eventuelt samarbeid i nye anbud og avtaler.