Netsense  konsulent- og prosjekttjenester

Netsense tilbyr rådgivings-, prosjekt- og konsulenttjenester innenfor en rekke fagdisipliner. Vi kan tilby din organisasjon sertifisert kompetanse og lang erfaring innen design, implementering og driftoptimalisering av alt fra mindre dataløsninger til komplekse løsninger for storindustri og offentlig virksomhet. Flere av våre medarbeidere har i tillegg mangeårig erfaring innen prosjektledelse og  rådgivning innen IT strategi. Som sertifisert partner av Microsoft, HP, Cisco, Procurve og Astaro, samt omfattende samarbeid med ledende distributører av hardware og software har vi til enhver tid direkte tilgang til de største produsenters rådgivende og tekniske ressurser.

Netsense utviklingstjenester

Netsense tilbyr utviklingstjenester innenfor applikasjonsutvikling, integrering, oppgradering osv. Våre utviklere benytter Microsoft Visual Studio utviklings-portefølje (.NET, VB, Visual C++, C#), PowerBuilder, SQL programmering, samt en rekke andre rammeverk og utviklingsspråk.

Netsense driftstjenester

Netsense tilbyr en rekke ulike løsninger for driftsbistand. Disse tjenestene omfatter responsavtaler, avtaler om preventivt vedlikehold, utleie av drifts-konsulenter, samt delvis eller fullstendig outsourcing av organisasjonens IT tjenester, inkludert funksjoner som drifts- og IT ansvarlig. Slike avtaler skreddersys alltid den enkelte kundes behov og kan fortløpende situasjons-bestemt endres.