Netsense DataCare

Netsense DataCare er en remote backup løsning som benyttes for backup over en standard internett tilknytning. Alle data krypteres hos kunde før overføring via sikker SSL kommunikasjon til en av Netsense to datasentraler. Kun endringer i filer overføres, noe som gjør at en standard xDSL linje er tilstrekkelig selv for større datasystem.

Netsense SSIS Integration

Vår SSIS Integrasjon benytter den siste teknologien i Microsoft SQL Server 2005 for å kunne integrere forskjellige datakilder. Netsense egenutviklede komponenter og metodikk utnytter teknologien maksimalt og muliggjør  datakonsolidering på et nivå som tidligere kun var mulig ved bruk av svært ressurs- og kostnadskrevende løsninger.

Netsense Hosting Solutions

Netsense tilbyr en bred portefølje av hosting løsninger som inkluderer web-, e-post-, fil-, applikasjons- og serverhosting. Hostingløsninger skreddersys den enkelte organisasjon og kan skaleres ved endrede behov.

Netsense Secured WLAN

Basert på Microsofts AD integrasjon av IAS/RADIUS har vi utviklet en enkel og kostnadseffektiv løsning med optimal sikring av trådløs kommunikasjon. Produktet benyttes både for tilgangsstyrt "public access" og for samband som krever fullstendig isolering av sensitiv informasjon.