Netsense tilbyr produkter, tjenester og gir strategisk rådgivning innenfor en rekke IT-relaterte fagområder med hovedvekt på konsulent-, sikkerhets- og utviklingstjenester.

Netsense bistår industri, næringsliv og offentlige virksomhet. Netsense har kontorer i Oslo og Skien. Vi arbeider landsdekkende med hovedsakelig virksomhet i øst- og sørlandsregionene.

Vårt mål er å levere tjenester av ypperste faglige kvalitet, samtidig som vi ivaretar hensynet til hurtighet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. Vi legger avgjørende vekt på personlig oppfølging og at våre tjenester er målrettede.

Vårt varespekter innen hardware og software omfatter utelukkende produkter fra veletablerte og anerkjente produsenter - konfigurert og dokumentert i henhold til produsentenes anbefalte "best practices" - og alltid - til markedets beste priser.